Opleidingscatalogus SRVO op oo.nl

08 december 2022

Het Schoolleidersregister VO, de VO-academie en oo.nl gaan samenwerken voor de ontsluiting van relevant professionaliseringsaanbod voor schoolleiders en bestuurders in het vo. Het aanbod op de website opleidingscatalogusvo.nl is daarom op oo.nl geïntegreerd.

Opleidingscatalogus vo stopt

De afgelopen jaren beheerden Schoolleidersregister VO (SRVO) en VO-academie een online opleidingscatalogus waarin honderden opleiders en opleidingen staan die betrekking hebben op professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Deze catalogus voorzag in de vraag van schoolleiders en bestuurders naar overzicht van het opleidingsaanbod.

In het licht van de vernieuwde beroepsstandaard en de samenwerking van SRVO, VO-raad en VO-academie in een gezamenlijk schoolleidersplatform, is de ontsluiting van het aanbod van opleidingen opnieuw bezien. Om continu actueel aanbod te kunnen bieden dat aansluit bij alle leiderschapspraktijken en kwaliteiten van schoolleiders en de professionaliseringsthema’s van bestuurders zijn SRVO en oo.nl een samenwerking aangegaan. Daarom stopt de SRVO met opleidingscatalogusvo.nl. Het bestaande aanbod uit deze opleidingscatalogus is inmiddels al geactualiseerd en op oo.nl geplaatst.

Wij zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking schoolleiders en bestuurders nog beter geholpen worden bij het vinden van een professionaliseringsactiviteit die bij hen past.

Het aanbod op oo.nl

De website oo.nl biedt een toegankelijk overzicht van alle (bij)scholingsmogelijkheden en vakliteratuur voor onderwijsprofessionals in de kinderopvang (ko), het basisonderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met duizenden opleidingen, boeken en vakbladen in haar bestand wordt oo.nl dagelijks door vele onderwijsprofessionals geraadpleegd om snel en eenvoudig bijvoorbeeld een boek of opleiding te vinden die bij hen past. oo.nl heeft niet alleen aanbod voor leraren, maar ook schooldirecteuren, pedagogisch medewerkers, decanen, coördinatoren, IB’ers (intern begeleiders), onderwijsbestuurders en conciërges.

Naast alle opleidingen, boeken en magazines in het onderwijs biedt oo.nl ook inspiratie en informatie van experts, beleidsmakers en mensen uit de praktijk over persoonlijke en professionele ontwikkeling in het onderwijs. Het platform is gratis voor gebruikers en wordt beschikbaar gesteld via de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.