Oproep: dien interventies basisvaardigheden in voor onderzoek naar effectiviteit

08 mei 2024

Scholen die meer zicht willen krijgen op de effectiviteit van bepaalde (kansrijke) interventies die ze inzetten voor rekenen/wiskunde (vmbo), taal (vmbo), burgerschap of digitale geletterdheid, kunnen deze interventies aanmelden voor het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies basisvaardigheden’.

Binnen dit programma wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zogenoemde kansrijke interventies (waarvoor bij eerder internationaal onderzoek evidentie gevonden is), gericht op het versterken van de basisvaardigheden. Met het onderzoek wil men beter in beeld krijgen hoe effectief deze interventies zijn in de Nederlandse onderwijscontext en onder welke randvoorwaarden een interventie het meeste oplevert.

Indienen kansrijke interventies

Kansrijke interventies kunnen tot en met 24 juni 2024 worden aangemeld door publieke en private partijen die interventies in het onderwijs (po, vo of (v)so) aanbieden, zoals schoolbesturen, gemeenten en onderzoekers of een combinatie hiervan.

Samen met de interventie moeten de indieners ook een implementatieteam aanleveren dat gedurende het onderzoekstraject de implementatie van de interventie kan uitvoeren of begeleiden op deelnemende scholen. Voor het leveren van de interventie en dit implementatieteam is een vergoeding beschikbaar. Ook deelnemende scholen worden vergoed.  

Zie voor meer informatie ook de website van het NRO

Online informatiebijeenkomst

Op 14 mei organiseert het NRO een online informatiebijeenkomst over de aanbesteding voor het indienen van kansrijke interventies basisvaardigheden. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 17.00. Er is ruime mogelijkheid voor het stellen van vragen. 

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies basisvaardigheden’ sluit aan bij het Masterplan Basisvaardigheden. Vanuit dit Masterplan worden onderzoeken gefaciliteerd die bijdragen aan de verdere kennisopbouw over wat werkt en niet werkt bij (het verbeteren van) de basisvaardigheden.