Ouders & Onderwijs: Klassengrootte en werkdruk leraren baren ouders zorgen

27 juni 2024

Ouders & Onderwijs heeft via hun Landelijke Ouderpanel uitgevraagd hoe ouders denken over het onderwijs. Zij geven o.a. grote klassen en de toegenomen werkdruk van leraren als redenen dat de onderwijskwaliteit verminderd is. Het onderzoek is uitgevoerd onder 824 ouders in de periode november/december 2023 en verscheen op 27 juni 2024.

In de uitvraag zijn vragen gesteld over de onderwijskwaliteit, de onderwijskwaliteit in vergelijking met de afgelopen tien jaar, de klassengrootte en de kwaliteit van leermethodes. De uitvraag is gedaan onder zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Ouders geven aan minder tevreden te zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is slechts 45% tevreden, 22% staat er neutraal in. Een hoger percentage ouders is te spreken over de lesmethodes: 18% van de ouders vindt dat de kwaliteit van methodes in de afgelopen tien jaar is toegenomen. Minder tevreden zijn ze over de grootte van klassen: 37% ziet dat de klassengrootte in de afgelopen tien jaar is toegenomen. Daardoor hebben ouders zorgen over of er wel ruimte is voor begeleiding en individuele aandacht voor hun kind.