Overgaan en zittenblijven – uw cijfers in kaart

13 januari 2022

In het ManagementVenster van Vensters vinden schoolbestuurders en scholen vanaf heden gegevens rond het overgaan en zittenblijven van leerlingen in het schooljaar 2020-2021. De school- en bestuursrapporten 'Interne doorstroom' zijn geactualiseerd met de informatie uit BRON/ROD. 

Het schoolrapport ‘Interne doorstroom’ geeft inzicht in de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces van de school en toont de leerlingenstromen per leerjaar binnen de school. Het bestuursrapport toont dezelfde indicatoren, maar dan van alle scholen binnen het bestuur.

Deze indicatoren spelen een belangrijke rol in de beoordeling volgens het Onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. Omdat er sprake is van een driejaarsgemiddelde, is het van belang dat u zicht houdt op de trend binnen uw school of bestuur. 

Onderwijsresultatenmodel

Het Onderwijsresultatenmodel is onderdeel van het Toezichtkader van de inspectie. De inspectie heeft met het Onderwijsresultatenmodel een absolute norm voor de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces vastgesteld. Bij onderbouwsnelheid wordt gekeken naar de overgang tussen leerjaar 1, 2 en 3 en is de norm landelijk. Bij bovenbouwsucces wordt gekeken naar de overgang tussen de leerjaren 3, 4, (5 en 6) en het behalen van het diploma en is de norm specifiek per onderwijssoort. Ook kent het bovenbouwsucces correctiefactoren om rekening te houden met leerlingpopulatie. Lees meer over het Onderwijsresultatenmodel.

Interne analyse 

In het schoolrapport staat ook het zogenaamde hinkelpad. Dit toont voor de laatste drie jaar de leerlingenstromen binnen de school. Er staat per schooljaar en per leerjaar de onvertraagde doorstroom, opstroom, afstroom, uitstroom en zittenblijvers. Zowel de absolute aantallen als de percentuele aantallen worden getoond. U kunt deze cijfers gebruiken voor interne analyses en de kwaliteitszorg binnen de school of het bestuur.