Overzicht financieringsmiddelen voor professionalisering onderwijspersoneel geactualiseerd

14 februari 2019

Ook dit jaar zijn er weer verschillende (financiële) middelen beschikbaar voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Zowel onderwijsinstellingen als individuele docenten en onderwijsmedewerkers kunnen hier aanspraak op maken. Voion heeft het bestaande overzicht van deze (financiële) middelen en de verschillende financieringsbronnen geactualiseerd op haar website.

De middelen zijn in hoofdlijnen te verdelen in twee financieringsmogelijkheden:

  • algemene financieringsmiddelen die aan scholen beschikbaar worden gesteld;
  • subsidies waar onderwijspersoneel individueel aanspraak op kan maken, zoals de Lerarenbeurs, de Promotiebeurs en enkele Europese subsidiemogelijkheden.