Overzicht met ontwikkelingen in wet- en regelgeving passend onderwijs gepubliceerd

04 november 2022

Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs, voortkomend uit de verbeteraanpak passend onderwijs. Per punt uit deze verbeteraanpak worden de stappen tot nu toe en voor de toekomst beschreven, alsook wat van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden wordt verwacht op dit vlak (nu en in de toekomst). Het document kan samenwerkingsverbanden en schoolbesturen zo ook helpen bij de voorbereiding op nog komende wet- en regelgeving.

De samenwerkende schoolbesturen kunnen bij deze voorbereiding eigen keuzes maken, passend bij de mogelijkheden, prioriteiten en inrichting van het samenwerkingsverband. Het overzicht kan daarbij gebruikt worden als achtergronddocument, maar het kan ook dienen als werkdocument waarin de eigen prioriteiten in de laatste kolom kunnen worden toegevoegd.