Overzicht steunpakketten voor jeugd in coronatijd

01 april 2021

Het kabinet heeft verschillende steunpakketten vrijgemaakt om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren op te vangen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande geldstromen richting gemeenten, schoolbesturen en andere partijen in het jeugdveld.

De intentie bij besteding van de middelen is om waar mogelijk samenwerking te zoeken tussen partijen zoals gemeenten, schoolbesturen en zorgaanbieders. Met een doelgerichte en samenhangende aanpak hebben initiatieven en interventies de meeste meerwaarde en een duurzaam effect.

Wilt u zicht krijgen op de verschillende geldstromen rondom de jeugd? Bekijk het overzicht op de website van het NJi.