Participeren in een netwerk over bedrijfsvoering?

11 april 2017

(Financiële) professionals van verschillende besturen wisselen in diverse netwerken informatie met elkaar uit op het gebied van bedrijfsvoering. Hierbij wordt gesproken over aanbestedingen, financiering, benchmarking, ICT-ontwikkelingen, de begroting en vele andere aan bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen. Controllers, financieel adviseurs en overige bedrijfsvoeringprofessionals kunnen zich aansluiten bij een dergelijk netwerk.

De VO-raad is overtuigd van het nut van deze netwerken en wil de vorming hiervan, waar nodig, verder stimuleren.

  1. Wilt u participeren in een netwerk over bedrijfsvoering? Laat het ons weten!
    Wij gaan na of u zich kunt aansluiten bij een bestaand netwerk of dat er in uw regio behoefte is aan een nieuw netwerk. De VO-raad zal dan het voortouw nemen bij de vorming van zo’n nieuw netwerk.
  2. Participeert u al in een netwerk over bedrijfsvoering? Laat het ons weten!
    We brengen in kaart in welke regio’s netwerken gevestigd zijn en of u vacatures heeft voor uitbreiding.

U kunt mailen naar Sybren Bitter, sybrenbitter@vo-raad.nl of Nico van Zuylen, nicovanzuylen@vo-raad.nl.

De VO-raad is zelf ook bij een aantal van deze netwerken aangesloten, zodat het de marktontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering goed kan volgen.