Passend onderwijs en privacy: overzicht en duidelijkheid dankzij de digitale tool

30 november 2017

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen. De tool is te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl, maar is ook te plaatsen op de eigen website of intranet. De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO.

U kunt hier de privacy tool invullen.