Paul Rosenmöller lijsttrekker Eerste Kamer GroenLinks

21 november 2018

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, is door het partijbestuur van GroenLinks kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de fractie van de partij in de Eerste Kamer na de verkiezingen in het voorjaar van 2019. Hij gaat deze taak vervullen naast zijn functie als voorzitter van de VO-raad.

Rosenmöller heeft geen 100%-aanstelling bij de VO-raad, waardoor hij ruimte in zijn agenda heeft voor enkele nevenfuncties, op dit moment onder andere bij de NS en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na een benoeming in de Eerste Kamer zal hij deze nevenfuncties neerleggen.

De kandidatuur voor de Eerste Kamer heeft de volledige instemming van het bestuur van de VO-raad. Het bestuur heeft in de voorbije periode ervaren dat zijn inzet voor en betrokkenheid bij het werk van de VO-raad geenszins lijden onder het verrichten van nevenactiviteiten.