Pensioenpremie ABP stijgt licht in 2020

22 november 2019

De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gaat per 1 januari 2020 niet stijgen maar blijft 24,9%. Het APB-bestuur heeft dit op 21 november 2019 bekend gemaakt.

Deze premie wordt voor een deel door werkgevers en voor een deel door werknemers betaald. Ook de premie voor de VPL-compensatie* is ongewijzigd en bedraagt 2,6%. Deze laatste premie wordt volledig door de werkgevers betaald.

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt met 0,4%-punt van 0,5% naar 0,9%. Deze premie wordt voor een deel door werkgevers en voor een deel door werknemers betaald. De stijging komt doordat de kans op arbeidsongeschiktheid, met name op hogere leeftijd, toeneemt. Het ABP verwacht een hogere instroom als gevolg van het sinds kort proactief wijzen door ABP op mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

ABP waarschuwt in haar persbericht voor een stijging van de premie in 2021 en de kans op korten van de pensioenen.

* VPL-compensatie; dit is de tegemoetkoming voor de afschaffing van de regeling voor vroegpensioen (FPU).