Per 1 augustus verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs

02 april 2019

De ingangsdatum van de 'Wet Verbod op dragen gezichtsbedekkende kleding' wordt met een maand uitgesteld en gaat nu per 1 augustus van dit jaar in. Reden hiervoor is dat na overleg met de betreffende sectoren - waaronder het onderwijs - is gebleken dat het beter is de start van de wet samen te laten vallen met de start van het nieuwe schooljaar. Op deze manier wordt verwarring voorkomen over het moment waarop het verbod van toepassing is en is er tijd voor de noodzakelijke voorbereiding.

Vorig jaar berichtten we in juni over de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel dat een verbod regelt op het dragen van gezichtsbedekkende kleding - zoals een bivakmuts, nikaab of integraalhelm - in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het wetsvoorstel komt voort uit het regeerakkoord van het vorige kabinet. Het werd ingediend door voormalig PvdA-minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

De gedachte achter het verbod is dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding de onderlinge communicatie zodanig kan belemmeren dat een kwalitatief verantwoorde dienstverlening en/of de veiligheid in het gedrang komt.

Zie ook het bericht op Rijksoverheid.nl over de nieuwe ingangsdatum van de wet.

Update 12 april: meer informatie over wat de wet voor scholen betekent 

Stichting School & Veiligheid (SSV) heeft half april op haar website uitgebreide informatie gepubliceerd over wat de 'Wet Verbod op dragen gezichtsbedekkende kleding' inhoudt en wat dit concreet betekent voor scholen. Ook vanuit de ministeries van OCW en BZK volgt binnenkort nog meer infomatie.