Pieter Uittenbogaard en Magda Pattiiha Leraren van het Jaar 2023

05 oktober 2023

Pieter Uittenbogaard, docent Economie op het Sint Maartenscollege in Voorburg is tijdens de Dag van de Leraar op donderdag 5 oktober uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2023 in het voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs ging deze titel naar Magda Pattiiha, leraar op het Bredero College in Breda. De VO-raad wil beide docenten van harte feliciteren en kijkt ernaar uit met hen samen te werken. Op deze Dag van de Leraar willen we daarnaast extra onze waardering richting alle vo-leraren uitspreken en benadrukken wat voor belangrijk werk zij doen.

Over de winnaars in het vo en so

Pieter heeft een bredere blik dan alleen het eigen klaslokaal en loopt niet weg voor verantwoordelijkheden, aldus de jury. Dit onderwijskundig leiderschap vond de jury van doorslaggevende waarde. ‘Hij vindt het belangrijk dat leraren een verhaal hebben en is in staat zijn eigen verhaal te verbinden aan zijn manier van lesgeven. Pieter wil de leerlingen graag wereldwijzer maken. Hierbij wetenschappelijke inzichten inzetten vindt hij van belang.’

Voor het speciaal onderwijs kwam Magda als winnaar naar voren omdat ze heel veel kennis, ervaring en energie heeft op het gebied van zowel pedagogiek als didactiek. Ook heeft ze zeer goed oog voor het welbevinden van de leerlingen en biedt ze een positief en veilig pedagogisch klimaat in de klas, stelt de jury. Noemenswaardig is verder dat Magda doorleefd oog heeft voor kansenongelijkheid. Ze zoekt actief naar hoe leerlingen die op afstand staan geholpen kunnen worden. Bovendien is Magda een bruggenbouwer, met een visie op het speciaal én regulier onderwijs. Ze heeft oog voor de cruciale elementen om leerlingen goed te laten terugkeren naar het reguliere onderwijs.

Overige winnaars en uitreiking 

In de andere onderwijssectoren zijn tot Leraar van het Jaar 2023 uitgeroepen:
•    po: Cora Posthumus, Taalcentrum Almere
•    mbo: Lieke Brugman, Astrum College

De winnaars van de Leraar van het Jaar-verkiezing werden tijdens een feestelijke uitreiking op het College de Brink in Laren door Andrew Niemeijer, voorzitter Stichting Leraar van het Jaar, en demissionair minister Paul bekendgemaakt.

Het gezicht van de beroepsgroep

De award die de Leraren van het Jaar ontvingen, staat symbool voor de erkenning en waardering voor alle leraren van Nederland. De winnaars zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep en ambassadeur binnen hun sector. Dat betekent dat ze gedurende het jaar op verschillende momenten het onderwijsvak promoten, participeren in onderwijsdebatten en zich inzetten voor thema’s die de kwaliteit van de beroepsgroep raken. 

Over de verkiezing 

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de stichting ‘Leraar van het Jaar’. De vier winnaars worden door een vakjury gekozen uit twaalf genomineerden, die door leerlingen, ouders en collega’s zijn voorgedragen. De vakjury bestaat uit leraren uit de verschillende sectoren en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties.