Plan maatwerkdiploma krijgt veel bijval

25 maart 2015

Het plan van de VO-raad voor een maatwerkdiploma voor het voortgezet onderwijs krijgt veel bijval, onder meer uit de politiek en het onderwijs. Paul Rosenmöller lanceerde het plan op het VO-congres en dezelfde dag in een interview in De Volkskrant: ‘Het is niet meer van deze tijd dat je een diploma krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtst in bent.’

Diverse Kamerleden reageren positief op de plannen. "Dit haalt het maximale uit kinderen," zegt Kamerlid Jadnanansing (PvdA) in De Volkskrant. En D66 'wil er alles aan doen om het plan erdoor te krijgen, omdat het scholieren de mogelijkheid geeft hun talenten te benutten', zo laten zij aan de krant weten. Ook CDA, VVD, PVV en SP zijn positief maar willen nog wel overleg om mogelijke knelpunten, zoals de aansluiting op vervolgopleidingen en de organisatorische gevolgen te bespreken.

Lees het Volkskrant-artikel 'Den Haag ziet diploma op maat zitten'

Op diverse scholen worden al vergaande vormen van maatwerk aan leerlingen geboden, zoals het volgen of afsluiten van vakken op verschillende niveaus. Het is echter wettelijk nog niet mogelijk dit in een diploma te verzilveren. De VO-raad wil snel werk maken van een maatwerkdiploma voor leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs. “De vmbo-tl'er die vanwege dyslexie op het vmbo zit, maar de exacte vakken goed op havo-niveau kan doen, zal zich erkend en uitgedaagd voelen als het vmbo-diploma met een certificaat, plaatsmaakt voor een officieel maatwerkdiploma," aldus Rosenmöller.

Staatssecretaris Dekker laat in een reactie weten voorstander te zijn van meer ruimte voor maatwerk in het voortgezet onderwijs maar als het gaat om het maatwerkdiploma een aandachtspunt te zien in de overgang naar het vervolgonderwijs. Daarnaast is Dekker bang dat een maatwerkdiploma leerlingen de ruimte biedt om hun zwakke vakken te verwaarlozen. De VO-raad denkt dat een maatwerkdiploma leerlingen juist extra zal motiveren.

Media-aandacht

Als het aan de VO-raad ligt wordt er snel werk gemaakt van een officieel maatwerkdiploma voor leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs. Alleen op die manier kunnen scholen onderwijs op maat verzilveren en echt recht doen aan de individuele talenten van leerlingen. Dat stelde Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, in zijn toespraak op het VO-congres in Nieuwegein en dezelfde dag in een interview in De Volkskrant. Vele media besteedden aandacht aan het 'maatwerkdiploma'.

Lees het Volkskrant-interview ‘Scholen gaan van massaproductie naar maatwerk’ (registratie vereist) en het Volkskrant nieuwsbericht:  'Diploma op maat beter voor scholier'. 

Zie verder: 

27 maart 2015