Plastic Soup Surfer overhandigt manifest ‘Afval scheiden op school’ aan Kamerleden

16 september 2021

Merijn Tinga vraagt als ‘Plastic Soup Surfer’ al een tijd aandacht voor het belang van afval scheiden op scholen en het knelpunt dat scholen hun afval nu niet kosteloos gescheiden kunnen aanbieden. Op 10 september heeft hij een manifest hierover aangeboden aan verschillende Kamerleden en staatssecretaris Van Weyenberg (ministerie van IenW), alsook veel kaarten die hij had gekregen van (po-)leerlingen, burgemeesters, wethouders, bestuurders en andere medestanders.

Veel schoolbesturen betalen nu voor het gescheiden aanbieden van afval omdat scholen worden gezien als bedrijf en niet als huishouden. Dit zorgt voor situaties waarbij leerlingen in de klas wel afval scheiden - omdat de school hen het belang hiervan wil bijbrengen - maar vervolgens alles weer bij elkaar wordt gedaan om kosten te besparen bij de afvalinzameling. Dit moet anders aldus Merijn Tinga: schoolafval moet niet langer worden beschouwd als bedrijfsafval, maar als huishoudelijk afval, waardoor gescheiden aanleveren meer wordt gestimuleerd. 

Eerder supte de Plastic Soup Surfer van Den Ham naar Den Haag om aandacht te vragen voor zijn hartenkreet. Op 8 september deed hij Utrecht aan. Daar heeft de VO-raad steun betuigd aan zijn actie.