Pleidooi NJi: werk samen met kinderen en jongeren aan nieuwe perspectieven

14 januari 2021

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) pleit voor een andere benadering van coronaschade die door jongeren is opgelopen en roept op om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen voor de maatschappelijke problemen die zijn toegenomen, zoals kansengelijkheid.

Er wordt nu onvoldoende rekening gehouden met de schadelijke effecten van de lockdown op de langere termijn. Het is nodig om nieuwe antwoorden te vinden voor maatschappelijke problemen die al voor de coronacrisis bestonden en ook is het nodig nieuwe mogelijkheden te bieden, ook voor jongeren in kansarme omstandigheden.

De VO-raad is met het NJi en de aangesloten zorgorganisaties in gesprek om te verkennen op welke wijze er verbindingen met het onderwijs gelegd kunnen worden.