Poll: wat is er nodig om leraren te behouden?

25 januari 2024

Vorige maand verschenen de uitkomsten van een onderzoek dat ResearchNed deed naar de motieven van vertrekkende leraren. Daaruit blijkt dat veel vertrekkende leraren behouden hadden kunnen worden. In de poll-app stelden we deze week daarom de vraag op welk hieraan gerelateerd onderwerp hun organisatie nieuwe kennis of expertise zou kunnen gebruiken.

Bestuurders en schoolleiders geven aan dat zij vooral nieuwe kennis of expertise wensen ten aanzien van het aanpakken van werkdruk en regeldruk en op het ontwikkelen van onderlinge samenwerking en sterke teams (zie hieronder de uitslag van de poll). De uitkomst van deze poll sluit hiermee aan bij het rapport van ResearchNed, waar deze thema’s hoog genoteerd staan als redenen waarom leraren de school hebben verlaten.

De VO-raad vindt het belangrijk dat besturen en scholen de beschikking hebben over een passend aanbod om hen te ondersteunen in de aanpak van deze uitdagingen. Vanuit de VO-raad werken wij samen met partners om in dit ondersteuningsaanbod te voorzien.

  • Aanpak werkdruk en regeldruk: Voion ontwikkelt en deelt kennis over onder andere werkdruk en het bevorderen van werkplezier. Op hun website zijn inspirerende voorbeelden te vinden over hoe andere scholen met dit thema aan de slag zijn gegaan.  Voion is het arbeidsmarktplatform voor het voortgezet onderwijs en voert haar activiteiten uit in opdracht van de VO-raad en bonden.
  • Onderlinge samenwerking en sterke teams: Op dit moment zijn er meerdere programma’s die het samenwerken en leren van/met elkaar stimuleren. Het programma Voortgezet Leren van de VO-raad ondersteunt sinds 2018 scholen en lerarenteams om met elkaar aan de slag te gaan met schoolontwikkeling. Voortgezet Leren biedt tal van activiteiten voor vo-scholen die zich willen ontwikkelen. Afgelopen jaar is het Groeifonds-programma Ontwikkelkracht van start gegaan. Bij dit programma staat het samenbrengen van de onderwijspraktijk en onderzoek centraal. Het is bedoeld voor schoolteams die aan de slag willen met hun eigen verbetervraag.
     

Mede naar aanleiding deze poll blijft de VO-raad haar huidige ondersteuningsaanbod evalueren en doorontwikkelen. Vanuit het programma Voortgezet Leren worden dit jaar nieuwe leernetwerken gestart waarbij de thema’s werkdruk en sterke teams centraal komen te staan. Op dit moment worden de voorbereidingen hiervoor getroffen.
 

De uitslag van de poll (n=53) levert het volgende beeld op:

  • Het aanpakken van werkdruk en regeldruk: 17
  • Zeggenschap en autonomie van de docenten vergroten: 2
  • Het creëren van loopbaanmogelijkheden: 8
  • Het ontwikkelen van onderlinge samenwerking en sterke teams: 17
  • Inzetten op coaching en extra begeleiding van docenten: 6
  • Anders: 3