Praktijkonderwijs bereidt zich voor op de toekomst

14 december 2017

Op 13 december 2017 vond de landelijke PrO-dag plaats, waar onder andere de nieuwe voorzitter werd geïntroduceerd. Paul Rosenmöller complimenteerde de ruim 300 aanwezigen uit het praktijkonderwijs met hun mooie vorm van onderwijs. Volgens Rosenmöller is het praktijkonderwijs een voorbeeld van hoe maatwerk en differentiatie eruit moeten zien.

Naast de nieuwe voorzitter werd het nieuwe logo én een gezamenlijke agenda van de sectorraad PrO en de VO-raad gepresenteerd. In februari 2018 neemt Nicole Teeuwen het voorzitterschap van de sectorraad PrO over van Paul Prior. Tijdens de bestuursvergadering van de VO-raad in januari 2018, wordt deze gezamenlijke agenda besproken met bestuursleden van de sectorraad PrO.

Samenwerking voor meer bekendheid

Zoals in de gezamenlijke agenda is opgenomen, gaan de VO-raad en de sectorraad PrO samenwerken om meer bekendheid voor het Praktijkonderwijs te genereren. Zo wordt er gepleit voor een sterkere verankering in de wet en in het schooladvies van het basisonderwijs. “Zolang er geen goed alternatief is, houden we vast aan de landelijke criteria voor de aanwijzing PrO,” aldus Rosenmöller. Voor de toekomst ziet hij veel heil in maatwerk door het combineren van onderwijssoorten.