In de media: ‘Praktisch talent ondergewaardeerd’

11 januari 2018

Het Algemeen dagblad bericht dat het aantal leerlingen op met name het praktijkgerichte vmbo verder daalt. In een reactie in de krant en op de radio geeft voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller aan dat er al langer een vermindering te zien is van de instroom van met name het praktijkgerichte vmbo. "Deels komt dat doordat we beter inspelen op talent, wat natuurlijk goed is. Maar voor een deel heeft het ook te maken met een onderwaardering van praktijk-georiënteerd onderwijs. Dat is verkeerd en zorgelijk."

Het AD bericht dat er dit schooljaar ruim 2000 leerlingen minder in het derde jaar van het vmbo zitten, terwijl het totaal aantal derdeklassers juist is gestegen. De VO-raad en MBO Raad waarschuwden eerder al voor verminderde instroom op de vakopleidingen. Vooral de praktijkgerichte opleidingen binnen het vmbo verliezen leerlingen; sinds 2004 kromp het leerlingaantal met 40%. “Er is druk vanuit de maatschappij om een hoger, vaak theoretisch schoolniveau te halen. Praktisch talent wordt in onze samenleving ondergewaardeerd'', aldus Paul Rosenmöller in de krant.

Ook de Stichting Platforms Vmbo geeft in een reactie aan dat leerlingen en hun ouders beter moeten worden gewezen op de meerwaarde van een praktische opleiding. “Je wordt een betere kok als je veel hebt gekookt, niet van de theorie. En je wordt een betere verpleegkundige als je veel aan het bed hebt gestaan, niet van de theorie'', aldus voorzitter Jan van Nierop.

Stapelen

Het is deels positief dat scholen steeds beter weten in te spelen op talenten van leerlingen die daardoor meer kansen krijgen, vindt Paul Rosenmöller. Maar er zijn ook signalen dat de afstroom toeneemt en er meer leerlingen blijven zitten. “Het is veel motiverender om succesvol te ‘stapelen’, wat in ons stelsel mogelijk is, dan het niet te halen en alsnog over te moeten stappen”, aldus Rosenmöller op BNR nieuwsradio

Oog voor verschillende talenten

Rosenmöller pleit ervoor zo veel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende talenten van leerlingen. Hij verwijst naar het Duitse onderwijs waar alle onderwijssoorten tot aan het gymnasium een mengeling kennen van beroep-oriënterende en theoretische vakken. “We moeten meer maatwerk bieden en de harde scheiding tussen praktijkgericht en theoretisch onderwijs slechten. Door theorie en praktijkonderwijs meer te combineren krijgt een beroepsopleiding ook meer maatschappelijke status”, aldus Rosenmöller op het NOS Radio 1 Journaal (vanaf 35:30 minuten).