Preventief zelftesten voor leerlingen

12 mei 2021

Vanaf 17 mei stelt het ministerie van OCW zelftesten beschikbaar zodat ook leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Dit doen zij dan, net als het personeel, twee keer per week thuis. Scholen ontvangen een brief van het ministerie met meer informatie over hoe scholen dit moeten regelen.

Deze preventieve inzet van de zelftest voor leerlingen komt naast de risicogerichte testen waarmee in april is gestart. De eerste scholen ontvangen op 17 mei de extra testen. De planning is om binnen twee weken de extra testen aan alle middelbare scholen te leveren.

Het (zelf)testen is vrijwillig, en mag dus nooit een voorwaarde zijn voor leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen.

Gepast gebruik van zelftesten is belangrijk

De zelftest is niet bedoeld voor:  

  • leerlingen en personeelsleden die klachten hebben;
  • in quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke persoon; 
  • uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied);
  • een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app.  

In al deze gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie.