Problemen nieuwkomersbekostiging melden

02 oktober 2019

Het ministerie van OCW verzoekt scholen om eventuele problemen rond de nieuwkomersbekostiging te melden bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO.

ICO is ook telefonisch bereikbaar: 070-757 5122

Via de VO-raad en LOWAN ontving het ministerie verschillende signalen van scholen over problemen die zich voordoen naar aanleiding van de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019. Deze signalen zijn zeer divers van aard. Het ministerie zet zich in om zo snel mogelijk een compleet beeld van de problematiek te krijgen om vervolgstappen te kunnen nemen.

Scholen met nieuwkomersleerlingen hoeven vanaf 1 april 2019 zelf geen aanvraag meer in te dienen voor aanvullende bekostiging voor deze leerlingen. Sinds deze datum wordt de nieuwkomersbekostiging automatisch verwerkt, en wordt er gewerkt met de datum verblijfstitel in Nederland uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze automatisering en de hantering van de datum verblijfstitel zorgen voor verschillende problemen. De VO-raad en LOWAN hebben meermaals bij OCW aangedrongen op duidelijkheid en pleiten voor een goede oplossing voor alle scholen die problemen ervaren.