Proeftuinen onderwijs-zorg initiatieven van start

02 juni 2021

De ministeries van OCW en VWS zijn in mei gestart met 15 proeftuinen, waarin men binnen de huidige wet- en regelgeving aan de slag gaat om leerlingen die intensieve ondersteuning nodig hebben, een maatwerkoplossing onderwijs-zorg te bieden. Doel is de huidige mogelijkheden hiertoe meer onder de aandacht te brengen, en te kijken waar nog knelpunten liggen. In een nieuw experiment zal het vervolgens mogelijk worden om van bepaalde knellende wet- en regelgeving af te wijken.

Proeftuinen

De 'proeftuinen onderwijszorgarrangementen' lopen van 10 mei 2021 tot juni 2022. De 15 initiatieven zijn geselecteerd uit ruim 60 aanmeldingen, en kennen een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten initiatieven, doelgroepen, landelijke spreiding en spreiding over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De kennis en ervaringen van de deelnemende initiatieven zullen worden gedeeld, zodat andere (initiële) initiatieven en partijen (zoals samenwerkingsverbanden) hiervan kunnen leren. Bent u geïnteresseerd in deelname om goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

Experiment 

Het experiment start naar verwachting in september 2022. In dit experiment kunnen organisaties afwijken van bepaalde wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering wordt ondervonden. Hierdoor kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs en zorg alternatieve passende maatwerkmogelijkheden vormgeven of verder brengen. De effecten van het experiment worden gemonitord.

De opbrengsten uit het experiment vormen de basis voor het wijzigen van wet- en regelgeving, om op de langere termijn een nieuwe vorm van onderwijs en zorg mogelijk te maken. 
 

Vragen of meer weten? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid voor meer informatie of stel uw vraag aan het projectteam, door een mail te sturen naar onderwijszorgarrangementen@minocw.nl. Wilt u meer weten over welke mogelijkheden er al zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de onlangs gepubliceerde handreiking 'Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet' van Ingrado staat beschreven wie verantwoordelijk is en welk wettelijk kader momenteel van toepassing is.