Programma Green Deal Scholen voor verduurzaming: wat is bereikt?

04 mei 2018

Het programma Green Deal Scholen heeft op een rij gezet wat het tussen januari 2015 en maart 2018 heeft betekend, en in de toekomst kan betekenen, voor schoolbesturen en gemeenten om tot duurzame schoolgebouwen te komen.

Duurzame scholen – waarbij is geïnvesteerd in het binnenklimaat en energiebesparing – zorgen voor een gezondere leer- en werkomgeving, zijn milieuvriendelijker en brengen de (exploitatie)kosten omlaag voor schoolbesturen. Met deze voordelen in het achterhoofd werd in 2014 het programma Green Deal Scholen opgezet. In 2015 ontwikkelde het programmateam – waar ook de VO-raad deel van uitmaakt – een uitvoeringsprogramma 2015-2017 om schoolbesturen en gemeenten op weg te helpen samen te verduurzamen.

In de publicatie ‘Opbrengsten Green Deal Scholen’ wordt nu teruggeblikt op wat in dit kader is bereikt. Zo is een groot ondersteuningsaanbod ontwikkeld, bestaande uit onder meer een kennisportal met informatie en praktijkverhalen, een helpdesk voor vragen en advies, bijeenkomsten voor uitwisseling en ontmoeting en een groep in te zetten ambassadeurs uit de dagelijkse praktijk van schoolbesturen. Daarnaast is een subsidieregeling opgezet waarmee schoolbesturen de helft van hun advieskosten (maximaal 350 euro) konden terugvragen en zijn schoolbesturen en gemeenten begeleid om te komen tot prestatiecontracten voor een beter binnenmilieu én goede energieprestaties. Tenslotte is een aantal instrumenten ontwikkeld, zoals de Beslisboom Verduurzaming Scholen.

Ondersteuning blijft beschikbaar

De activiteiten uit het lopende programma zijn in maart 2018 geëindigd. De partners binnen de Green Deal Scholen werken aan een mogelijk vervolg; het is nog niet duidelijk waar dit precies uit bestaat. In elk geval tot hier meer duidelijkheid over komt, houdt de stichting Ruimte-OK de website greendealscholen.nl en helpdesk operationeel, zodat het ontwikkelde ondersteuningsaanbod grotendeels beschikbaar blijft voor schoolbesturen en gemeenten.