Project burgerschap vo wordt Expertisepunt Burgerschap

14 juli 2022

Per 1 juli jl. is het project burgerschap vo van de VO-raad beëindigd. Voor actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs kunnen scholen voortaan terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.

Vanaf komend schooljaar zal het expertisepunt ook een aantal bijeenkomsten organiseren en (jaarlijks) een magazine uitbrengen. 

Het Expertisepunt Burgerschap richt zich op het gehele funderend onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en het mbo. Het is een initiatief van Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos.