Promotiecampagne voor talenstudies gelanceerd

21 mei 2019

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft een campagne gelanceerd om op een positieve manier aandacht te vragen voor de talenstudies. Via onder meer social media en een website worden leerlingen uit de bovenbouw vwo - alsook decanen en andere geïnteresseerden - uitgebreid geïnformeerd over het aanbod aan talenstudies, wat de verschillende studies inhouden en de beroepsmogelijkheden.

Daarnaast worden veel ervaringsverhalen van (oud-)studenten ontsloten. In de ‘opleidingszoeker’ op de website vinden studiekiezers en decanen tenslotte het complete aanbod aan universitaire talenbachelors in Nederland; dit aanbod kan via selectiecriteria (bijvoorbeeld een bepaalde taal of interessegebied) worden doorzocht.

Met de campagne wil het platform talenstudies meer zichtbaar maken bij leerlingen en hen enthousiast maken voor deze studies. Een tweede doel is om het eenzijdige beeld van talenstudies te veranderen. Uit gesprekken met onder meer decanen, docenten en leerlingen is volgens het platform gebleken dat veel leerlingen denken dat talenstudies erg smal of weinig uitdagend zijn of geen goede beroepsperspectieven bieden.