Publicatie subsidieregeling onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp

13 juli 2023

Deze week is de subsidieregeling onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp gepubliceerd in de Staatscourant.

De subsidie heeft als doel goed onderwijs en passende ondersteuning te bieden aan jeugdigen in residentiële instellingen inclusief kleinschalige (woon)voorzieningen. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 augustus tot en met 2 oktober 2023. Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I

De VO-raad heeft, om de overgang naar de nieuwe situatie te begeleiden, in 2022 vier regionale regioregisseurs aangesteld voor de transformatie van het onderwijs in de jeugdhulpinstellingen. Deze regioregisseurs kunnen tot en met oktober 2023 met de samenwerkingsverbanden meedenken over de inhoud van het plan van aanpak, hoe onderwijs kan aansluiten bij de actualisatie van de bovenregionale plannen van de elf coördinerende gemeenten en bij het maken of leggen van contacten met relevante partijen. Denk daarbij aan een coördinerende gemeente of een school bij een gesloten jeugdhulpinstelling. Ze organiseren regelmatig regionale bijeenkomsten en werken samen met de projectleiders van de coördinerende gemeenten gesloten jeugdhulp.

Aanvragers kunnen gebruikmaken van de informatie die de regioregisseurs de afgelopen tijd hebben opgehaald. Er kan contact worden opgenomen met de regioregisseurs voor meer informatie (residentieelonderwijs@vo-raad.nl).