Publiek-private pilot voor digitale leermiddelen

31 januari 2018

Stichting VO-content en educatieve uitgever ThiemeMeulenhoff onderzoeken samen met drie pilotscholen wat er nodig is om leerdoeldenken en curriculumontwikkeling met open en gesloten materiaal mogelijk te maken. Docenten combineren hierbij voor het eerst digitale lesmethodes met open digitaal leermateriaal van VO-content. De samenwerking maakt deel uit van het project Leerdoeldenken waarin ThiemeMeulenhoff, VO-content en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT samenwerken.

De individuele vragen en wensen van de scholen staan bij de pilot centraal. De scholen die participeren zijn: het Liemers College in Zevenaar, het Jacob Roelandslyceum in Boxtel en Mavo aan Zee in Den Helder. De betrokken docenten testen het gecombineerde leer- en lesmateriaal met hun eigen leerlingen in de digitale leeromgeving van hun school. De resultaten zullen worden gedeeld met alle scholen in het voortgezet onderwijs.

VO-raad juicht beweging toe

Voor de VO-raad is het belangrijk dat scholen in toenemende mate ‘open’ en ‘gesloten’ materiaal kunnen combineren. Ook interessant is dat het traject zich richt op curriculumontwikkeling en vaardigheden van docenten om daarmee om te gaan. Werken op basis van leerdoelen biedt grote voordelen voor de toekomst: docenten zijn beter in staat leerlingen onderwijs op maat te bieden. De VO-raad roept uitgevers op om dit soort innovatieve trajecten te starten die breed kijken naar ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.