Q&A buitenlandse schoolreizen en excursies

08 september 2021

Het ministerie van OCW heeft een document opgesteld met antwoorden op vragen rondom buitenlandse schoolreizen en excursies vanwege geldende coronaregels zoals het tonen van een negatief testresultaat of bewijs van volledige vaccinatie.

De afgelopen periode waren er nogal wat vragen op scholen en bij ouders en leerlingen ontstaan hierover en we verwachten dat deze Q&A van het ministerie de situatie verduidelijkt.