Raad van State: niet klakkeloos richtingen combineren bij stichting school

22 september 2017

Het is terecht dat staatssecretaris Dekker weigert een nieuwe Haagse middelbare school te bekostigen. Zo oordeelt de Raad van State. Als belangrijkste reden geeft de raad dat bij een combinatie van verschillende levensbeschouwelijke of religieuze richtingen 'niet klakkeloos kan worden volstaan met een optelsom van het leerlingenpotentieel van elke afzonderlijke richting'.

Combinatie van Islam en Hindoeïsme

De aanvraag voor deze nieuwe school ging uit van de stichting Ozonlaag. In hun aanvraag koos deze stichting voor een combinatie van Islamitisch en Hindoeïstisch onderwijs. De Raad van State oordeelt dat deze richtingen onvoldoende in elkaars verlengde liggen. Hij voelt zich hierbij gesteund door onder meer de Hindoeraad Nederland en de Vereniging Islamitische Schoolbesturen Organisatie. Deze maatschappelijke organisaties hebben zich recent kritisch uitgelaten over de nieuwe scholengemeenschap. Zij wezen op de fundamentele verschillen tussen de islamitische en hindoeïstische richting.

Lees hier de volledige uitspraak

Voldoende ruimte in de wet

Begin dit jaar adviseerde de raad in een soortgelijke lijn. Dit advies betrof een wetsvoorstel dat moet bijdragen aan de modernisering van de voorzieningenplanning. Ondanks dat dit wetsvoorstel nog niet in werking is getreden betoogt de raad dat in de huidige wetgeving al voldoende ruimte zit. Hij verwijst hierbij naar artikel 65 van de WVO waar staat dat de minister een school in aanmerking brengt voor bekostiging als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zal worden bezocht door voldoende leerlingen uit de opgegeven richtingen. Deze ruimte kan de bewindspersoon gebruiken om een eigen afweging te maken.