Rapport Kinderombudsman: Passend onderwijs is nog geen inclusief onderwijs

23 september 2020

Kinderen zijn over het algemeen ‘best tevreden’ over de hulp die ze op school krijgen, maar zodra de hulpvraag complexer wordt, voldoet de ondersteuning en hulpverlening niet meer en hebben scholen niet altijd voldoende expertise, tijd en ruimte beschikbaar. Ook voelen de kinderen zich niet altijd gezien of gehoord. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Kinderombudsman naar passend onderwijs onder 184 kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

De Kinderombudsman doet vier suggesties voor verbetering van passend onderwijs: 

  1. Er moet meer kennis worden opgebouwd door onderwijspersoneel (ook al tijdens de opleiding) over de problemen die kinderen hebben. 
  2. Breng meer rust en structuur aan op school door kleinere klassen en meer docenten voor de klas. Zo is er ook meer tijd voor individuele aandacht.
  3. Het is belangrijk dat het voor kinderen, en hun ouders, duidelijk is hoe bepaalde beslissingen over de hulp genomen worden. Als bekend is waarom hulp soms niet mogelijk is, kan er samen met school gekeken worden naar wat dan wél mogelijk is.
  4. Scholen moeten beter in de gaten houden of de hulp die kinderen krijgen wel de juiste is. En ze moeten leren hoe ze dit kunnen meten.

Met dit rapport wordt ook de stem van de leerlingen gehoord bij de evaluatie passend onderwijs. De VO-raad steunt de wens van de Kinderombudsman om toe te werken naar inclusiever onderwijs. Daarbij kan nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs helpen én ondersteuning van jeugdhulpverlening via de gemeente. Zeker met het huidige lerarentekort zijn die vormen van samenwerking en ondersteuning nodig om aan de wensen van de leerlingen tegemoet te kunnen komen.


Nog zes onderzoeken passend onderwijs verschenen

Eerder deze maand stuurde minister Slob zes andere onderzoeksrapporten over passend onderwijs naar de Tweede Kamer. Drie onderzoeken zijn een aanvulling op het onderzoeksprogramma van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in het kader van de evaluatie van passend onderwijs. Daarnaast zijn een rapport van de inspectie en twee voortgangsrapportages over lwoo en pro opgenomen.

Meer over deze rapporten kunt u lezen in het artikel: Meerdere onderzoeken passend onderwijs verschenen.