Rapport Landelijke Jeugdmonitor: Veel jeugd in aanraking met jeugdzorg

07 december 2017

Het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de Nederlandse jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren tussen de 0 en 25 jaar. In verschillende hoofdstukken worden data uit allerlei landelijke rapportages gebundeld om zo een completer beeld over de stand van zaken te geven.

Onderwerpen die in de Jeugdmonitor onder andere aan bod komen zijn gezinssituatie, onderwijs, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg.

Jeugdzorg

Er is een apart hoofdstuk waarin de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp verder wordt uitgediept. Hierin wordt getoond in welke mate jeugdzorg samenhangt met de leerlingen in verschillende soorten onderwijs. In totaal krijgen gemiddeld 8 van de 100 jongeren tot 23 jaar jeugdhulp, maar in het vso krijgt 6 op de 10 jongeren een vorm van jeugdhulp. Ook zijn er grafische weergaven over het aantal jongeren per gemeente dat gebruik maakt van jeugdzorg en het soort jeugdzorg dat het meest wordt gebruikt per leeftijdsgroep.

Tevreden

Jeugdigen zijn in het algemeen tevreden over zowel hun fysieke als geestelijke gezondheid. Het nuttigen van alcohol door jongeren is sterk gedaald en jongeren in de stad drinken minder dan jongeren van het platteland. Ook over hun sociale leven zijn veruit de meeste jeugdigen positief.

Voortgezet onderwijs

In het vo is het vmbo de meest gevolgde onderwijssoort; leerlingen in het noorden van Nederland volgen deze opleiding het meest. Toch volgen minder leerlingen het vmbo in vergelijking met tien jaar geleden. Het slagingspercentage onder alle onderwijstypes ligt het hoogst bij vmbo’ers. Ruim 9 op de 10 leerlingen die eindexamen doen op de middelbare school, halen hun diploma.

Een zorgwekkende trend is dat het aantal minderjarige bijstandskinderen blijft groeien.  

Download het rapport - Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2017

Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website
www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.