Rapporten Bestuursverslag en Marktaandeel toegevoegd aan uw ManagementVenster

27 maart 2019

Vensters heeft onlangs twee bestuursrapporten toegevoegd aan het ManagementVenster: het rapport Bestuursverslag en het rapport Marktaandeel. Als schoolbestuurder kunt u deze rapporten gebruiken bij het schrijven van uw bestuursverslag.

Rapport Bestuursverslag

In dit bestuursrapport worden verschillende gegevens weergegeven van uw bestuur en de scholen binnen uw bestuur. Zo staan er onder meer gegevens in over het onderwijsaanbod, behaalde resultaten en waardering. 

Het rapport is vormgegeven met input van besturen. Een belangrijke wens is nog om gegevens uit de rapporten in het ManagementVenster te kunnen downloaden en grafieken en tabellen te kunnen exporteren. Vensters hoopt dit eind 2019 mogelijk te kunnen maken. 

Rapport Marktaandeel

Met dit interactieve bestuursrapport kunnen gebruikers zelf met behulp van filters een analyse maken. Zo kan er worden ingezoomd op vestiging, onderwijssoort of leerjaar. Ook kunnen gegevens worden vergeleken met die van de afgelopen vijf jaar. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht in de toename of afname van de leerlingenaantallen binnen de scholen van uw bestuur, het voedingsgebied en in het aandeel leerlingen per onderwijssoort. Dit rapport is ook te gebruiken in combinatie met de prognoserapporten om inzicht te krijgen in de gerealiseerde leerlingenaantallen en de toekomstige leerlingenaantallen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze rapporten of over Vensters? Neem contact op via vensters@vo-raad.nl o.v.v. feedback bestuursverslag of feedback marktaandeel.