Referentiearchitectuur ontwikkeld voor meer regie op ict

04 februari 2021

Kennisnet heeft samen met scholen in navolging van het mbo (Route 21) en HBO (HORA) een eenduidige referentiearchitectuur voor het PO en VO ontwikkeld: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur (FORA). Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben behoefte aan beter inzicht in de manier waarop processen binnen hun school zijn opgebouwd en wat de bijbehorende activiteiten hiervoor zijn.

Ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs, de ervaringen met leveranciers van digitale (leer)middelen en de toenemende behoefte aan collectieve oplossingen maken de totstandkoming van een eenduidige referentiearchitectuur nodig. Een referentiearchitectuur is een gestandaardiseerd model en laat – in dit geval – zien hoe een onderwijsinstelling is opgebouwd uit (verplichte) processen, activiteiten en informatiestromen. FORA is ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met PO-Raad, VO-raad en vijftien scholen uit het primair en voortgezet onderwijs.

 

Wat biedt FORA 1.0?

FORA laat zien waarvoor schoolbesturen en scholen verantwoordelijk zijn, want het is gebaseerd op wet- en regelgeving. Ook krijgt u eenvoudig inzicht in:

  •  verantwoordelijkheden voor de organisatie en inzet van ICT-landschap en gegevensuitwisselingen (AVG)
  • verplichte processen, dankzij relatie met wet- en regelgeving
     

Zo helpt FORA om beter onderbouwde keuzes te maken. FORA helpt om binnen instellingen processen en systemen beter op elkaar af te stemmen, en bevordert de afstemming tussen de verantwoordelijken voor het onderwijs, de bedrijfsvoering en ICT. Het is een krachtig instrument in de communicatie binnen de sector en in de richting van leveranciers.

Wat doet de VO-raad?

De PO-Raad/VO-raad stimuleert de ontwikkeling van architectuur en tools om de informatiehuishouding bij scholen te ondersteunen. Daarnaast werken de raden komend jaar samen met Kennisnet aan ICT-randvoorwaarden, waaronder privacy en beveiliging. FORA geeft u het inzicht en vervolgens beschrijven de ICT-randvoorwaarden wat u kunt doen om het niveau op orde te brengen of verder te verhogen. Tot slot bevorderen we kennisdeling en kennisontsluiting in de sector over informatiemanagement, privacy en beveiliging.