Regel van anderhalve meter afstand tussen leerlingen wordt opgeheven

24 juni 2020

De leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling, zo deelde het kabinet vanavond tijdens een persconferentie mee. Dit is goed nieuws.

De anderhalvemeterschool, waar scholen sinds 2 juni mee moeten werken, levert immers, ondanks de grote inspanningen van de scholen om er het beste van te maken, veel beperkingen op. Het kabinetsbesluit betekent dat na de zomervakantie in principe alle leerlingen weer naar school kunnen, met een grotendeels normaal rooster. Wel zijn er nog beperkingen, die voortvloeien uit de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen: leerlingen en onderwijspersoneel met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona worden geacht thuis te blijven en te werken.

De versoepeling van de afstandsmaatregel tussen leerlingen gaat per 1 juli in. Dit betekent dat dit de scholen ook ruimte biedt om in de laatste periode voor de zomervakantie flexibeler om te gaan met het benutten van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld bij onderwijsactiviteiten, looproutes in de school en een eventuele diploma-uitreiking.

De VO-raad zal samen met de sociale partners het bestaande protocol aanpassen aan de nieuwe richtlijnen. Dit aangepaste protocol komt op 30 juni beschikbaar. Hierin wordt ook de uitwerking van de afspraken over het vervoer van leerlingen opgenomen. De capaciteit in het openbaar vervoer neemt na 1 juli fors toenemen. Desondanks zal van leerlingen gevraagd worden zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Maar het gebruiken van het ov is  niet uitgesloten.

Zie hierbij specifiek de paragraaf over het vo op pagina 8 (let op: nummering brief klopt niet).