Regeling onderwijskansen gepubliceerd

08 februari 2024

Op 1 februari 2024 is de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling vervangt het Leerplusarrangement VO.

'Binnen deze regeling is structureel aanvullende bekostiging beschikbaar die is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die door hun omgeving meer risico lopen op het niet optimaal kunnen benutten van hun leerpotentie.

Ten opzichte van het oude leerplusarrangement is het budget fors verhoogd (€ 169 miljoen in 2024). De middelen worden nu verdeeld op basis van de nieuw ontwikkelde achterstandscore vo. Eerder zijn al twee brochures hierover beschikbaar gesteld (één voor het praktijkonderwijs en één voor het vmbo, havo en vwo) over de werking van de regeling onderwijskansen.

Het ministerie heeft een actuele rekentool ontwikkeld dat inzichtelijk maakt of en zo ja welk bedrag per vestiging wordt ontvangen door het bevoegd gezag. Deze huidige rekentool vervangt de eerder beschikbaar gestelde rekentool. De beschikking van DUO wordt in april verwacht.