Regeling ‘Schoolkracht’ voor schoolontwikkeling: waar zetten scholen op in?

23 maart 2022

Het ministerie van OCW heeft eind 2020 de subsidieregeling Schoolkracht opgesteld om schoolleiders en leraren uit het po en vo te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Er is nu een tussenrapportage (startmeting) verschenen, die een beeld geeft van wat scholen met de regeling doen.

Uit de startmeting blijkt dat scholen de subsidie voornamelijk inzetten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Andere hoofdthema’s zijn digitalisering, kansen(on)gelijkheid en het leraren- en schoolleiderstekort. 

In de tussenrapportage is uitgebreide informatie te vinden over hoe scholen met de regeling aan de slag zijn gegaan.

Er volgt nog een tweede meting waarin wordt onderzocht wat de verschillen zijn tussen deelnemende en niet-deelnemende scholen. De effecten van de regeling worden inzichtelijk gemaakt in de eindrapportage, die in het najaar van 2022 verschijnt.

Meer over de regeling Schoolkracht

De regeling Schoolkracht is bedoeld als ‘impuls en steun in de rug voor schoolleiders en leraren om tijd en ruimte vrij te maken om schoolontwikkeling op hun school nader vorm te geven, uit te werken en er met hun collega’s in het team mee aan de slag te gaan’. Het ministerie wil zo de lerende cultuur stimuleren en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs versterken. Bekijk de regeling Schoolkracht