Regeling ‘Screenings- en testinstrumenten lwoo en pro’ gepubliceerd

03 oktober 2023

Het ministerie van OCW heeft een actuele regeling ‘Screenings- en testinstrumenten voor lwoo/pro’ gepubliceerd. In deze regeling vinden scholen een limitatieve opsomming van de test- en screeningsinstrumenten die ze kunnen gebruiken bij aanvragen tot een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid pro bij de samenwerkingsverbanden. In de periode 1 oktober 2023 t/m 30 september 2024 dienen de swv’en hierover dan een beslissing te nemen. Het gaat hierbij om toelating voor het schooljaar 2024-2025.


FAQ 

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de regeling te vinden. De antwoorden op deze vragen zijn door OCW geformuleerd.