Regiobijeenkomsten OCW over herijking sturing funderend onderwijs

21 december 2023

Eind januari 2024 organiseert OCW regiobijeenkomsten over de sturing in het onderwijs, gericht op zeggenschap, bekostiging en arbeidsvoorwaarden. Bestuurders, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals kunnen kosteloos aan deze sessies deel te nemen.

De aanleiding voor dit traject van herijking is het IBO-rapport “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” dat in april 2023 verscheen. Dit interdepartementaal onderzoek concludeerde dat het onderwijs last heeft van een overvloed aan sturing met vele verschijningsvormen die soms zelfs tegenstrijdig zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de sector ongevoelig wordt voor maatregelen.

Als reactie op het rapport kondigde de minister aan het besturingsmodel te willen herijken. In deze herijking is aandacht voor de sturingsfilosofie vanuit de overheid en de betekenis daarvan voor de zeggenschap, bekostiging en arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs. Het traject van herijking resulteert eind februari 2024 in een brief aan de Tweede Kamer.

De regiobijeenkomsten vinden plaats in Zwolle, Eindhoven en Rotterdam. Ook is er een digitale sessie.Tijdens de fysieke bijeenkomsten zal er ook een maaltijd verzorgd worden.

Vul het online formulier in als je ook wilt meepraten over deze thematiek.

25 januari 16:00 – 20:00 in Zwolle, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
29 januari 16:00 – 20:00 in Eindhoven, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
30 januari 16:00 – 20:00 in Rotterdam, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
31 januari 19:00 – 21:00 (digitaal via Teams)