Regionale projecten aanpak lerarentekort van start

03 mei 2018

Eind april zijn acht projecten van start gegaan die op regionaal niveau werken aan de aanpak van het lerarentekort. Hiervoor krijgen ze cofinanciering vanuit de ‘Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs’ van Voion. De opgedane kennis en ervaringen en eindproducten van deze projecten zullen worden gedeeld via de website van Voion, ter inspiratie voor andere scholen.

Het lerarentekort blijft een groot probleem: ook dit schooljaar zijn er veel scholen met onvervulde vacatures en de verwachting is dat als er niets gebeurt de tekorten de komende jaren verder zullen groeien. Naast de structurele maatregelen die op landelijk niveau nodig zijn om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen, kan ook regionale samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, lerarenopleidingen en gemeenten, bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Om deze regionale samenwerking mogelijk te maken, heeft het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion eind vorig jaar via een stimuleringsregeling cofinanciering beschikbaar gesteld. Met behulp van deze regeling kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in een aantal projecten samen het lerarentekort in hun regio aanpakken.

Acht projecten

Voor het schooljaar 2018-2019 is aan acht projecten subsidie toegekend vanuit de stimuleringsregeling. De insteek van de projecten is heel divers. Een aantal regio’s richt zich bijvoorbeeld op zij-instromers. Een andere regio zet vooral in op de werving van nieuwe docenten, en in weer een andere regio wordt een assessmentcentrum opgezet. Ook zijn er regio’s die de uitval van huidige docenten willen terugdringen. Bijvoorbeeld via begeleiding van startende docenten of het opzetten van leerateliers voor onderwijsvernieuwing en professionalisering. Kenmerkend is dat de vo-scholen en lerarenopleidingen samen optrekken om het lerarentekort terug te dringen. Bij een aantal projecten zijn ook het bedrijfsleven en andere partners betrokken. Daarbij spelen ze in op de specifieke problemen of juist kansen in hun eigen regio. 

Van elkaar leren

Het startsein voor de projecten werd gegeven tijdens een kick-off bijeenkomst op 26 april in Utrecht. Hierbij presenteerden vertegenwoordigers van de projecten hun project in een pitch van vijf minuten en werd gesproken over elkaars plannen en aanpak. Een van de deelnemers: “Het is leuk om te zien waar anderen mee bezig zijn. Hoe zij het lerarentekort in hun regio proberen terug te dringen. Daardoor leer je van elkaar. We zullen ook zeker nog contact opnemen met de vertegenwoordigers van de andere projecten. Zo kunnen we gebruikmaken van hun opgedane kennis en expertise.” 

Om te zorgen dat ook andere scholen hiervan kunnen profiteren, zal Voion de komende maanden de ervaringen, opgedane kennis en eindproducten van de projecten online delen.

Over een half jaar komen ook rapportages beschikbaar waarin de voortgang van de projecten wordt beschreven. Eind 2019 volgt daarnaast een slotbijeenkomst waarin de vertegenwoordigers van de projecten weer samen komen. 

Meer informatie

Meer informatie over de stimuleringsregeling en de regionale projecten is te vinden op de website van Voion.

Zie ook het bericht van Voion over het project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’ (Zuid-Holland)