Rekentool functiemix vo stopt

18 december 2017

Met ingang van 15 januari 2018 zal de Rekentool functiemix voortgezet onderwijs stoppen. In april 2014 is de Rekentool functiemix gelanceerd als hulpmiddel voor scholen die voorzagen dat ze niet konden voldoen aan de streefpercentages. De Rekentool was bedoeld om afspraken met medezeggenschapsraden of vakbonden te maken over wat er voor dat jaar (2014) wel haalbaar was, de zogenoemde 'maatwerkafspraken'.

De data waarmee de Rekentool rekent, zijn data uit 2012 en verouderd. Bij veel scholen hebben sindsdien veranderingen plaatsgevonden en de Rekentool is hierdoor achterhaald. Met het stoppen van de Rekentool verdwijnt uiteraard niet de verplichting voor scholen om de voor hen geldende functiemixpercentages te realiseren.

De te realiseren streefpercentages functiemix en de gerealiseerde percentages functiemix staan op de site van de functiemix. Streefpercentages voor de functiemix worden in de cao afgesproken.

De Rekentool is tot 15 januari 2018 beschikbaar.