Resultaten Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs gepubliceerd

19 januari 2017

Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) heeft de samenwerking tussen onderwijssectoren en de private partijen verbeterd. Dat is een van de conclusies uit het rapport 'De juiste informatie als fundament voor goed onderwijs'. De rapportage bekijkt hoe het Samenwerkingsplatform gezamenlijk werkte aan oplossingen voor de digitale informatiehuishouding in de onderwijsketen.

Lees het rapport 'De juiste informatie als fundament voor goed onderwijs'

Deze resultaten zijn door SION bereikt:

  • scholen kunnen leerlinggegevens van DUO gebruiken bij het digitaal inschrijven en aanmelden van leerlingen voor het mbo.
  • met de Doorstroommonitor kan de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs inzichtelijk worden gemaakt.
  • om gegevens digitaal uit te wisselen op een gestandaardiseerde en veilige manier, is de Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA) ontwikkeld.
     

Samenstelling samenwerkingsverband SION

SION was van 2011 tot en met 2015 het samenwerkingsverband van de zes sectorraden: de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, de Vereniging Hogescholen en VSNU, en hun uitvoerders: Kennisnet, Schoolinfo, saMBO-ICT en SURF. Ook het ministerie van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schoven hierbij aan. Kennisnet was penvoerder van het programma SION.