Resultaten tevredenheids- en sociale veiligheidsonderzoeken beschikbaar in Vensters

29 juni 2022

De uitkomsten van de onderzoeken leerling- en oudertevredenheid en schoolsfeer & veiligheid over het schooljaar 2021-2022 zijn nu terug te vinden in Vensters. Scholen kunnen hierbij hun eigen scores vergelijken met het landelijke gemiddelde en – als scholen hun scores publiceren – met andere scholen. De cijfers kunnen scholen interessante informatie bieden over hoe hun beleid en de sfeer en veiligheid op school worden ervaren en op welke punten verbetering mogelijk is.

De onderzoeken vormen zo belangrijke input voor het school- en sociale veiligheidsbeleid en dragen bij aan de ouder- en leerlingbetrokkenheid. In totaal hebben het afgelopen schooljaar 428.021 leerlingen en 193.287 ouders de vragenlijsten ingevuld.

Publiceren van de benchmark

Scholen vinden de benchmarks terug in Vensters. Ze staan in het voorbeeld van de volgende indicatoren:

  • tevredenheid leerlingen;
  • tevredenheid leerlingen ProZO!;
  • tevredenheid ouders;
  • tevredenheid ouders ProZO!;
  • sfeer en veiligheid.


De cijfers kunnen ook worden gepubliceerd op de website Scholen op de kaart. Scholen kunnen hiervoor in Mijn Vensters naar ‘Mijn Scholen op de kaart’ gaan en vervolgens naar de betreffende indicator. Vervolgens kunnen ze de benchmark publiceren. Het is ook mogelijk om een toelichting te geven op de cijfers, om ouders en andere bezoekers van scholenopdekaart.nl te helpen de tevredenheidsresultaten goed te interpreteren en extra uitleg te geven over het beleid van de school en de context van de cijfers.