Samenwerking in onderwijsregio’s: 27 voorlopers definitief van start

13 juli 2023

Arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs zijn een maatschappelijk probleem en vragen om een collectieve aanpak van alle betrokkenen. De onderwijsregio is de plek waar concreet invulling wordt gegeven hieraan. Vanaf 6 juli staan 27 voorlopers van deze regio’s klaar en gaan zij van start met samenwerken in een onderwijsregio.

Dit is in het bestuurlijk overleg van 6 juli 2023, in het bijzijn van Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van OCW, besloten door alle onderwijspartners. In de onderwijsregio’s wordt een lerende aanpak gehanteerd. Door te leren voor Nederland (landelijk), te leren van elkaar (provinciaal/lokaal) en met elkaar binnen de regio.

In de onderwijsregio’s nemen schoolbesturen met hun scholen, lerarenopleidingen, de beroepsgroep en betrokken organisaties zoals gemeenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid om op basis van de regionale opgaven, samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel. De voorlopers delen hun ervaringen met de onderwijsregio’s zodat de regio’s in oprichting hiervan kunnen leren. Er wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s in 2025. 

Noord-Nederland

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)
   

Oost-Nederland

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)
   

Midden-Nederland

 • Midden-Nederland (vo/mbo)
 • Utrecht Stad (po)
 • Almere (po/vo/mbo)
   

West-Nederland

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo/mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Groene Hart (po/vo)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)
   

Zuid-Nederland

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)
   

Landelijk

 • Landelijk groen onderwijs (vo/mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po/vo/mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)


De onderwijspartners zijn: Ministerie van OCW, Algemene Vereniging Schoolleiders, Platform VVVO, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, AOb, CNV, FvOv en BVMBO.