Samenwerking onderwijs - zorg: de vrijblijvendheid voorbij

11 juni 2020

Het is tijd is om van vrijblijvende afspraken tussen onderwijs en zorg naar structurele verankering te komen. Dat is de conclusie van de tussenrapportage (ook wel midterm genoemd) van het programma 'Met Andere Ogen' en is besproken tijdens het bestuurlijk overleg met de 25 aangesloten organisaties (onderwijsraden, kinderopvang, samenwerkingsverbanden, jeugdzorg/jeugdhulpverleningsorganisaties, vakbonden onderwijs, ouderorganisaties en ministeries).

Met Andere Ogen is het programma dat werkt aan de verbetering van de aansluiting onderwijs-zorg-jeugd met René Peeters als bestuurlijk aanjager. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau wordt samengewerkt en worden oplossingen gezocht om ontwikkelkansen van kinderen te vergroten: een brede en bevlogen beweging.

Bewegen, leren, agenderen

MAO faciliteert het gezamenlijk bewegen, leren en agenderen. Waar dat toe leidt is te lezen in de tussenrapportage. Aan de hand hiervan reflecteren ze deze maand met tal van netwerken. Centrale vragen hierbij: Wat is er eigenlijk nodig en welke vervolgstappen horen hierbij? Wat kan ik zelf én met mijn organisatie bijdragen om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten?

Reflecteren met alle aandeelhouders

Reflecteren is iets wat MAO ook graag met alle aandeelhouders wil doen. Dit kan op hun Forum. Download de midterm, lees het aandachtig en laat weten wat er nodig is en welke vervolgstappen er volgens u hierbij nodig zijn en wat u en uw organisatie kunnen bijdragen om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten.

Hoe kunt u reageren?

Uw reactie kunt u plaatsen in het aandeelhoudersforum door te klikken op ‘nieuw onderwerp’. Belangrijk is om hiervoor eerst ingelogd te zijn als aandeelhouder. Na het plaatsen van je bericht, kunt u klikken op ‘volgen’. U ziet dan direct als iemand een reactie plaatst. Ook kunt u reageren op berichten van anderen.