Scholen blijven dicht tot na meivakantie

01 april 2020

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs.Dit vinden wij gezien de omstandigheden een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie.

Voor een uitgebreide toelichting zie het Corona-onderwijsbulletin van OCW.

Het besluit geeft duidelijkheid, maar doet voor een langere periode een beroep op alle medewerkers, leerlingen en hun ouders om er in deze lastige omstandigheden het beste van te maken. Wij zijn onder de indruk van wat er de afgelopen weken al is gepresteerd in de scholen.

Hoewel de landelijke richtlijn voor samenkomsten met niet meer dan 3 mensen niet voor het onderwijs geldt, adviseren wij, in afstemming met de bonden, de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand af te nemen. Voor schoolexamens die eigenlijk alleen op school afgenomen kunnen worden geldt dat dit in goed overleg met ouders en docenten, via de MR, geregeld moet worden, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren. Ook bij eventuele schoolexamens met een praktijkcomponent moet aan deze aspecten grondig aandacht besteed worden.

Scholen wachten op de zak/slaagregeling en een regeling voor herkansingen van de schoolexamens. De urgentie daarvan is groot en er wordt door diverse partijen hard aan gewerkt om deze regelingen af te krijgen. We verwachten dat ze in de loop van volgende week gecommuniceerd kunnen worden. Dit vraagt dus nog enig geduld, maar deze regelingen moeten helder en goed zijn en getoetst op juridische houdbaarheid, en dat kost nu eenmaal tijd.

Tot slot de positie van kwetsbare leerlingen. Op heel veel scholen heeft dit al veel aandacht, maar het is ook complex omdat het afstemming vraagt met gemeente, jeugdzorg e.d. Nu de scholen langer gesloten blijven is hier extra aandacht voor nodig. Dat werd gisteren ook nog eens onderstreept door de Kinderombudsman Margrite Kalverboer. We zijn het aan deze leerlingen en hun ouders verplicht om een uiterste inspanning te doen om voor hen de nodige voorzieningen te treffen.