Scholen en onderwijspersoneel: bedankt!

08 juli 2021

Dit wederom bijzondere schooljaar zit er bijna op. Eind deze week begint de vakantie in de regio Noord, een week later in de regio Midden en over twee weken sluiten de scholen in de regio Zuid. Met de zomervakantie in zicht bedankt de VO-raad alle leraren, ondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders voor hun grote inzet en flexibiliteit dit jaar. Jullie hebben er alles aan gedaan om ook dit ongekende schooljaar voor leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen en dat getuigt van een fors aanpassingsvermogen.

De impact van de pandemie op het onderwijs was dit jaar enorm. De vele wisselingen van regime hebben veel flexibiliteit van iedereen in en rondom de school gevraagd. Van leraren en ondersteuners, van ouders en leerlingen, van schoolleiders en bestuurders. Daarnaast ging de impact van de pandemie veel verder dan de organisatie van de school, en werden mensen ook persoonlijk geraakt door het virus.

In de scholen is dit jaar hard gewerkt om, onder steeds wisselende en voor iedereen nieuwe omstandigheden, leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te blijven geven en tegelijkertijd aandacht te hebben voor de veiligheid en de toepassing en handhaving van de basisregels. Afstand houden, mondkapjes, zelftesten, het was allemaal realiteit op de scholen dit jaar. Dat was lang niet altijd eenvoudig.

De sector heeft daarnaast laten zien over een groot creatief vermogen te beschikken met verschillende (nieuwe) vormen van onderwijs op afstand en hybride onderwijs. Het ontstond allemaal uit nood en is vaak suboptimaal, maar maakte het mogelijk om het onderwijs voor leerlingen door te laten gaan. Er is in de scholen gedurende het jaar ontzettend veel geleerd en toegepast.

We hopen net als iedereen dat het komende schooljaar echt anders gaat verlopen. Dat leerlingen ‘gewoon’ naar school kunnen (blijven) gaan om elkaar en hun leraren te ontmoeten en samen te leren, en dat de werkdruk weer teruggaat naar aanvaardbare proporties. Voor nu wensen we iedereen werkzaam in het onderwijs een heel fijne vakantie toe.