Scholen Energiebespaarlening voor versnelling duurzame schoolgebouwen

20 juni 2019

Het Nationaal Energiebespaarfonds start met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze pilot is 5 miljoen euro beschikbaar.

Recentelijk heeft de Tweede Kamer minister Ollongren (BZK) opgeroepen om de meest energie-onzuinige schoolgebouwen te verduurzamen. Deze opgave is voor veel scholen echter niet uit eigen middelen te financieren. Het ministerie van BZK heeft daarop het Nationaal Energiebespaarfonds gevraagd om - in navolging van de Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren en VvE’s - een pilot op te zetten om scholen financieel te helpen op dit vlak. Met de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen tegen een aantrekkelijke rente investeren in hun schoolgebouw.

De Scholen Energiebespaarlening kent een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen: zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen.

Voor de pilot hebben het ministerie van BZK en de Rabobank samen 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de pilot wordt onderzocht of de verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een aantrekkelijke lening tot een versnelling kan komen.

Procesbegeleiding

Stichting Schooldakrevolutie zal de deelnemende scholen als procesbegeleider ondersteunen bij het inventariseren van de verduurzamingsmogelijkheden en de uitvoering van de genoemde maatregelen begeleiden. Indien een school een lening wenst, bereidt de Stichting Schooldakrevolutie daarnaast samen met de school de aanvraag voor.

De VO-raad wil als het gaat om het doorvoeren van maatregelen nog iets meegeven wat betreft zonnepanelen. Als u overweegt zonnepanelen te plaatsen, is het goed te bedenken of de omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Zo zou het nog minstens 15 jaar moeten duren voordat het dak vervangen wordt. Ook is het goed eerst energiebesparende maatregelen te nemen voor het plaatsen van panelen. Dus bijvoorbeeld ook geen panelen plaatsen op een slecht geïsoleerd dak.


Meer informatie

Zie voor meer informatie over het Nationaal Energiebespaarfonds en de Scholen Energiebespaarlening de website Energiebespaarlening.nl

Ondersteuning via 'Scholen Besparen Energie'

Zie ook de website van het programma 'Scholen Besparen Energie'. Dit programma ondersteunt scholen bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen.