Scholen gezocht voor onderzoek naar effecten kansrijke interventies

11 april 2023

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt scholen die in schooljaar 2023-2024 willen meewerken aan effect-onderzoek naar interventies op het gebied van cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Om beter zicht te krijgen op wat precies effectief is aan interventies die al als kansrijk zijn aangemerkt, zijn veel deelnemende scholen nodig. De kosten van de interventie en de begeleiding door de interventieaanbieders krijgt de school volledig vergoed. Ook ontvangen scholen een financiële vergoeding.

De volgende interventies uit het vo worden aan de nadere effectmeting onderworpen:

  • Mentorlessen over stress (MoS) – PSIEG
  • Pilot High Dosage Tutoring – Stichting The Bridge Learning Intervention
  • De inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouwklassen van het voortgezet onderwijs - Universiteit Leiden
  • Rekensprint - Schoolsupport


Over de effectiviteit van dergelijke aanpakken is uit onderzoek al best wat bekend - de interventies zijn daarom al als ‘kansrijk’ aangemerkt. Er staan ook nog vragen open, bijvoorbeeld: Wat zijn de korte- en (middel)langetermijneffecten? Wat zijn de werkzame elementen van de interventie: wat maakt een aanpak effectief en hoe kun je dat ook in een andere context toepassen? Welk type leerling heeft het meest baat bij de aanpak? De effectmeting zal zo een rijk beeld opleveren van wát precies effectief is.

Wat betekent deelname?

In schooljaar 2022-2023 worden de voorbereidingen getroffen. In schooljaar 2023-2024 worden de interventies en de effectmeting uitgevoerd. Voor het onderzoek is steeds een experimentele groep nodig (waarin de interventie wordt uitgevoerd) en een controlegroep. Deelnemende scholen (of groepen leerlingen) worden willekeurig toegewezen aan een van deze groepen. Dit kan dus betekenen dat je school (of een deel van je leerlingen) in de controlegroep terecht komt. De kosten van de interventie en de begeleiding door de interventieaanbieders krijgt de school volledig vergoed. Ook ontvangen scholen een financiële vergoeding.

Interesse?

Heb je interesse om mee te doen? Meld je dan aan via de website van NRO.