Scholen hebben veel last van late levering leermiddelen

15 september 2022

In het hele land is grote vertraging ontstaan bij de levering van leermiddelen. Op sommige scholen is de helft van de boeken nog niet geleverd, terwijl het schooljaar al een paar weken aan de gang is. SIVON, de coöperatie van schoolbesturen in het po en vo die zich bezighoudt met toekomstbestendige ict-producten en -diensten, volgt in het project ‘Start schooljaar’ de levering van leermiddelen nauwgezet.

Op basis van signalen van scholen over late levering van leermiddelen heeft SIVON contact met verschillende leveranciers opgenomen. Hieruit komt naar voren dat leveranciers onvoldoende helder hebben gecommuniceerd over de stand van zaken van nog te leveren leermiddelen. Ook blijkt dat onvoldoende duidelijk is waar de digitale materialen – die als tijdelijke oplossing dienen – zijn te vinden. Daarbij is er een verschil tussen folio (gedrukte) en digitale leermiddelen.

Leraren en leerlingen hebben vooral last van het ontbreken van foliomateriaal. Dit betreft met name leermiddelen van Noordhoff, waarvan de folioversie nog niet beschikbaar is. Op deze website van Noordhoff staat een overzicht welke methodes het betreft, wanneer het geleverd wordt en kan je een digitale versie van de eerste hoofdstukken downloaden.

SIVON heeft de directies van de betrokken leveranciers dringend verzocht om helder te communiceren naar scholen die hun materialen afnemen, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Met de betrokken leveranciers worden afspraken gemaakt om dit voor een volgende keer te voorkomen.