Scholen in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten

11 februari 2021

Komend schooljaar (2021/2022) worden scholen door de Onderwijsinspectie niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.


De inspectie houdt in haar oordelen nu ook al rekening met de bijzondere omstandigheden waarin het onderwijs door de coronacrisis verkeert, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. Komend schooljaar gaat ze dat ook doen ten aanzien van de onderwijsresultaten. Dit geldt voor de onderzoeken die zij doet op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het gaat ondermeer om de resultaten van de eindtoets en het eindexamen. De VO-raad vindt het op zijn plaats dat de inspectie haar werkwijze aanpast, gezien de invloed van de coronacrisis op de onderwijsresultaten.  

Onderzoek bij risico’s

Scholen krijgen in schooljaar 2021/2022 dus geen oordeel op basis van de onderwijsresultaten, maar de inspectie blijft deze wel volgen. De onderwijsresultaten worden meegenomen in de risicodetectie. Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel Onvoldoende of oordeel Zeer zwak. Bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee.

Waardering goed

Het blijft in het schooljaar 2021/2022 mogelijk om de waardering Goed aan te vragen. Normaal gesproken is daarvoor nodig dat de school minimaal het inspectieoordeel Voldoende krijgt op de onderwijsresultaten. Dat kan komend schooljaar niet, dus ook hierbij geldt als voorwaarde dat de inspectie in een integrale weging op basis van haar onderzoekskader geen risico’s ziet.

De aanpassing van het toezicht op de onderwijsresultaten geldt vooralsnog voor het schooljaar 2021/2022. De inspectie werkt op dit moment aan een meerjarige aanpak van de oordelen die zij verbindt aan de onderwijsresultaten.